Home

Welkom op mijn site! Ik ben journalist bij de Volkskrant, werkzaam bij de redactie Opinie & Debat. Zie hier voor mijn artikelen voor de krant.

Daarnaast werk ik momenteel aan een project over het ontstaan van de filosofie in het oude Griekenland. De Presocraten, ook wel de natuurfilosofen genaamd, staan centraal in deze publicatie, die tot stand kan komen dankzij een grote groep donateurs. Maar het gaat ook over de vraag wat de waarde van de klassieken nog is voor onze tijd.

Ter voorbereiding op dit project schreef ik met medewerking van het Steunfonds Freelance Journalisten een longread over het wel/niet elitair-witte karakter van de klassieken. Aan de hand van interviews onderzocht ik de vraag in hoeverre gymnasia en universitaire studies zich meer zouden moeten openstellen voor studenten met andere culturele achtergronden, en of het curriculum niet verbreed zou moeten worden. Dit alles onder de titel "Wokrates", u kunt het hier op mijn site gratis lezen.

Eerder schreef ik twee filosofisch getinte boeken, die beide een internationale blik werpen op een maatschappelijk-politiek fenomeen.

Mijn eersteling Ik Brul dus Ik Ben uit 2017 handelde over het populisme op alle continenten, van Afrika tot Beijing, aan de hand van interviews met gezaghebbende denkers, van Michael Sandel tot Bettina Stangneth. Nog steeds relevant, nog steeds te bestellen online bij mijn uitgever Boom.

Mijn tweede boek, uit november 2019, heet Raak! en gaat over de rol van satire in verschillende culturen en politieke regimes, van Nederland tot Caracas. Van Aristophanes tot Pussy Riot, van Voltaire tot Hafez. Met interviews met cartoonisten uit zes verschillende landen, die spreken over de (soms moeilijke) omstandigheden waaronder ze hun werk doen. U kunt dit boek kopen in de betere boekhandel of bij mijn uitgever Boom.

 

 

Foto: Judith van IJken